• +421 905 527 409 (Tina)
  • +421 905 431 406 (Stano)
  • info@biotophradova.sk
  • Biotop Hradová, Košice, Slovensko

Rastliny a živočíchy na lokalite

Beauty
Beauty

Na úvod ...

Naši milí priatelia, nielen táto stránka, ale aj aktivita nášho občianskeho združenia je venovaná všetkým milovníkom prírody, ľudí, zvierat, rastlín aj chrobáčikov. Všetkým, ktorí akceptujú fakt, že rovnaké právo na život si zaslúžia všetci, bez rozdielu veku, farby, pohlavia, vzdelania, vierovyznania, či formy života ... poňala som to príliš filozoficky? Ak vám to vadí, stačí prekliknúť :) ...

   

Podnet na vznik Občianskeho združenia Biotop Hradová dal fakt, že sme čírou náhodou zistili, že bývalé vedenie mesta plánuje zastavať celý kopec až po hranicu lesa. V zastavovacej architektonickej štúdii objednanej mestom navrhli architekti 500 rodinných domov. Na stránku mesta sa ju neunúvali dať a nikomu zjavne nevadilo, že v územnom pláne vyššieho územného celku je toto územie vedené ako prírodná rezervácia. Ale tak to už u nás chodí – krásne územie, dá sa z toho krásne nabaliť – nevadí, že kanalizácia má na čierno vedenú odľahčovaciu vetvu priamo do Čermeľského potoka, nevadí, že dopravné napojenie vyústi priamo na križovatku na Kostolianskej ceste, kde je každý mesiac (či týždeň?) dopravná nehoda, keďže dvadsať rokov plánovaný kruhový objazd nikto nerieši, no a už vôbec nikomu (hlavne ÚHA) nevadí, že z nášho obchodného „centra“ dovolilo práve ÚHA odbúrať polovicu a nechať postaviť ďalšiu bytovku ... lebo developeri a ich tichí spoločníci ešte nemajú dosť bytov na prenajímanie ...

   

Čítať viac

Naše aktivity

Čistenie kopca od odpadkov

Pri poslednom jarnom čistení ktoré sa konalo 20.3.2021 /sobotu/ sme pri celodennom čistení kopca vyzbierali až 16 vriec odpadu a niekoľko "letných pneumatík ". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a pomohli . Ďakujeme.

Ochrana rastlinstva

Z botanického hľadiska je Hradová významnou lokalitou teplomilných a lesostepných druhov. Prevažnú časť tohto územia pokrývajú dubovo-hrabové lesy s bohatým zastúpením drevín ako sú dub letný (Quercus robur), dub zimný (Quercus petraea), hrab obyčajný (Carpinus betulus)a menej buk lesný (Fagus sylvatica). V okrajovom lesnom plášti je zastúpená breza previsnutá (Betula pendula) a malé enklávy tvoria porasty borovice čiernej (Pinus nigra) a borovice lesnej (Pinus sylvestris).

Z krovín si zasluhujú pozornosť druhy ako trnka slivková (Prunus spinosa), svíb krvavý (Cornus sanguinea), višňa krovitá (Cerasus fruticosa), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), bršlen európsky (Euonymus europaea), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), jarabina mukyňová (Sorbus aria), klokoč perovitý (Staphyllea pinnata) a drieň obyčajná (Cornus mas)

Biotop Hradová

Biotop Hradová